Alfix CeraFill 10 universalfuge - koksgrå

Varenr.: 9020333

76,75/stk 15,35 pr. kg
 • Alfix CeraFill 10 er en universal fugemasse - denne er i koksgrå
 • Kan bruges til fliser, klinker, mosaik og natursten og kan bruges både inde og ude
 • Giver jævn og ensartet overflade og er til fugebredder på 2-10 mm
 • Der er 5 kg i posen
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 18. sep 2019 21:52

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Alfix CeraFill 10 universalfuge - koksgrå

76,75 /stk

Alfix rensevæske - 1 liter

66,75 /stk

Alfix marmor- og keramikvask - 1 liter

158,00 /stk

Alfix CeraFill 10 universalfuge - koksgrå

76,75 /stk

Alfix rensevæske - 1 liter

66,75 /stk

Alfix marmor- og keramikvask - 1 liter

158,00 /stk

3 Varer valgt

Samlet pris:

301,50 kr.

CeraFill fugemasse i koksgrå - 5 kg

Vand- og smudsafvisende universal fugemasse til fliser, klinker, mosaik og natursten med moderat eller ingen sugning. Alfix CeraFill 10 colour kan anvendes både inde og ude, og fugen har klare og intense farver. De vand- og smudsafvisende egenskaber giver lettere vedligeholdelse.

Fugebredder fra 2-10 mm og er i farven koksgrå. Leveres i 5 kg FSC certificeret pose, der er en miljøvenlig emballage. Samtidig har fugemassen en meget lav emission, hvilket giver brugeren et godt og sundt arbejdsmiljø.


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare!

Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Undgå indånding af pulver (P261).
Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).
VED eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P307+P311).
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P301+312).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe (P302+P352).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501).

Specifikationer

Fugebredde 2 til 10 mm
Indhold kg 5 kg
Inde/ude Begge
Farve Koksgrå

Sammenlign produkter

Du kigger på

Alfix CeraFill 10 universalfuge - koksgrå

5 kg. Universalfugen giver en flot, ensartet og jævn overflade. Kan bruges inde og ude.

76,75 /stk

 • Farve Koksgrå
 • Fugebredde 2 til 10 mm
 • Inde/ude Begge
 • Indhold kg 5 kg
 • Lysegrå
 • 5 til 20 mm
 • Begge
 • 5 kg
 • Sortgrå
 • 2 til 10 mm
 • Begge
 • 5 kg
 • Lysegrå
 • 5 til 20 mm
 • Begge
 • 20 kg
 • Grå
 • -
 • Begge
 • 5 kg
 • Lysegrå
 • 2 til 10 mm
 • Begge
 • 5 kg
 • Grå
 • -
 • Begge
 • 20 kg
 • Grå
 • -
 • Begge
 • 20 kg
 • Stålgrå
 • 2 til 10 mm
 • Begge
 • 5 kg
 • Grå
 • -
 • Begge
 • 5 kg
 • -
 • -
 • Inde
 • 15 kg
 • Koksgrå
 • 2 til 10 mm
 • Begge
 • 5 kg