Alfix CeraFill 10 universalfuge - antracit

Varenr.: 9020949

119,00/stk 23,80 pr. kg
  • Alfix CeraFill 10 er en universal fugemasse - denne er i antracit
  • Kan bruges til fliser, klinker, mosaik og natursten og kan bruges både inde og ude
  • Giver jævn og ensartet overflade og er til fugebredder på 2-10 mm
  • Der er 5 kg i posen

CeraFill fugemasse i antracit - 5 kg

Vand- og smudsafvisende universal fugemasse til fliser, klinker, mosaik og natursten med moderat eller ingen sugning. Alfix CeraFill 10 colour kan anvendes både inde og ude, og fugen har klare og intense farver. De vand- og smudsafvisende egenskaber giver lettere vedligeholdelse. Fugebredder fra 2-10 mm og er i farven antracit.

Alfix CeraFill 10 leveres i 5 kg FSC certificeret pose, der er en miljøvenlig emballage. Samtidig har fugemassen en meget lav emission, hvilket giver brugeren et godt og sundt arbejdsmiljø.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager hudirritation (H315).
Forårsager alvorlig øjenskade (H318).
Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P305 + P351 + P338 + P310) Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. (P305 + P351 + P338 + P310)

Specifikationer

Fugebredde 2-10 mm
Indhold 5 kg
Farve Antracit
Inde/ude Begge
Type Universal fugemasse