Alfix 1K tætningsmasse - 4 kg

Varenr.: 9813982

Alfix 1K tætningsmasse - 4 kg

Varenr.: 9813982
  • Alfix 1K tætningsmasse er en færdigoprørt og klar-til-brug vådrumsmembran
  • Bruges til effektiv vandtætning under fliser i våde rum
  • Der er 4 kg. i bøtten, og der bruges ca. 2,0 kg/m2 pr. mm tørfilmstykkelse
349.00

Spar tid og køb sammen

Varebeskrivelse

Alfix tætningsmasse er klar til brug

Færdigoprørt vådrumsmembran som er let og smidig at påføre - klar til brug. Alfix 1K Tætningsmasse sikrer en effektiv vandtætning under fliser med revneoverbyggende egenskaber. Indendørs anvendelse og flisemontering kan gennemføres efter minimum 1 døgn.

Tætningsmassen har en meget lav emission, hvilket sikrer et godt og sundt arbejdsmiljø for brugeren. Alfix tætningsmasse leveres i 4 kg plastspand. Der bruges ca. 2,0 kg/m2 pr. mm tørfilmstykkelse


Vær opmærksom på:

Indeholder 2-octyl-2H-isothiazol-3-on, 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6], 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. (EUH 208) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. (EUH 210) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge. (EUH 211)

Alfix

Specifikationer

Type Værdi
Indhold 4 kg
Inde/ude Inde
Type Vandtætning