Airpure luftfrisker citrus

Varenr.: 9054247

5,00/stk 27,78 pr. ltr
  • Airpure luftfriskerspray til opfriskning af duft i hjemmet
  • Med frisk duft af citrus
  • Luftfriskeren indeholder 180 ml
Lagerstatus blev indlæst sidst: 21. feb 2020 8:22

Få et velduftende hjem med en luftfrisker

Luftfrisker med citrusduft fra Airpure. Få et velduftende hjem med denne luftfriskerspray, der har en skøn duft af citrus. Anvend luftfriskeren i de rum i hjemmet, der trænger til en frisk duft.
Airpure luftfriskeren indeholder 180 ml.
 
 

Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare
H222 - Yderst brandfarlig aerosol. H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
P103 - Læs etiketten før brug. P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre
antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 - Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 - Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P410+P412 - Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 122 °F, 50 °C .

Specifikationer

Indhold 180 ml
Bruges til Luftfrisker
Type Rengøring