Airconditionrens 150 ml - Autozone

Varenr.: 9052317

Airconditionrens 150 ml - Autozone

Varenr.: 9052317
  • Autozone airconditionrens til rensning af bilens airconditionanlæg
  • Fjerner effektivt bakterier og skimmelsvamp i airconditionanlægget
  • Neutraliserer ubehagelige lugt i anlægget og efterlader en frisk duft af citrus
  • Den er let anvende og skader ikke bilens interiør eller efterlader pletter
  • Indeholder 150 ml
39.00

Varebeskrivelse

Airconditionsrens til bilens airconditionanlæg

Autozone airconditionsrens bruges til at rense bilens airconditionanlæg. Den fjerner effektivt bakterier og skimmelsvamp i airconditionanlægget, og den neutraliserer samtidig ubehagelige lugte i anlægget. Rensen efterlader en frisk duft af citrus.

Airconditionsrensen er let at anvende. Start først bilen og tænd airconditionanlægget på fuld kraft og indstil det til re-cirkulation. Åbn helt op for alle ventilationskanaler, og luk alle vinduer. Skub det forreste passagersæde så langt frem som muligt, og hvis det er muligt, så tip ryglænet fremad mod forruden. Placér dåsen i oprejst position på et håndklæde på gulvet bag forreste passagersæde. Dåsens dyse skal pege ind mod midten af bilen. Tryk på triggeren, indtil den sidder fast (hold ansigtet væk fra spraydysen) og forlad bilen. Luk døren, og vent i min. 10 minutter til dåsen er tømt, og rensen har cirkuleret rundt i bilen. Fjern dåsen fra bilen, og tør evt. rester på sæder og vinduer af med en tør klud. Rensen skader ikke bilens interiør og efterlader ikke pletter.

Dåsen opbevares opretstående, og den indeholder 150 ml.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke spray. P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. P501 Bortskaffelse af indholdet / beholderen i henhold til de regionale forskrifter.

AUTOZONE Logo

Specifikationer

Type Værdi
Liter 150 ml
Type Airconditionrens
Mærke Autozone
Bruges til Bilinteriør

Dokumentation