Leveringsforsinkelse på 1-3 dage kan forekomme

Afløbsrens 2,5 liter - Stabile

Varenr.: 9051312

26,95/stk 10,78 pr. ltr
  • Flydende afløbsrens til effektiv opløsning af propper af fedt, sæbe og andre husholdningsrester i afløbet
  • Afløbsrensen hældes i afløbet og skal virke i ca. 30-60 minutter, inden der skylles grundigt med varmt vand
  • Kan også bruges til forebyggelse af propper i afløbet
  • Må ikke bruges med en vasksuger og andre kemikalier og undgå kontakt med aluminium
  • Der er 2,5 liter i beholderen
Lagerstatus blev indlæst sidst: 4. apr 2020 10:22

Flydende afløbsrens 2,5 liter

Afløbsrens opløser effektivt propper i tilstoppede afløb. Det kan være propper af fedt, sæbe og andre husholdningsrester, som stopper afløbet. Propperne opløses ved at hælde 1/2 liter afløbsrens i afløbet, som skal virke ca. 30-60 minutter. Herefter skylles grundigt med varmt vand - gerne kogende.

Vil du forebygge propper, kan du med jævne mellem hælde 1/2 liter afløbsrens i afløbet. Afløbsrens er ætsende og må ikke bruges sammen med vasksuger eller kemikalier. Undgå kontakt med aluminium.

Der er 2,5 liter afløbsrens i beholderen.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. (H314)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Indånd ikke damp/røg. (P260). VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand. (P303+P361+P353). Opbevares under lås. (P405). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).

stabile.jpg

Specifikationer

Indhold 2,5 liter
Type Afløbsrens
Mærke Stabile