Leveringsforsinkelse på 1-3 dage kan forekomme

Ædeltræsolie teak 1 liter - Træfix

Varenr.: 9030975

99,00/stk
 • Træfix ædeltræsolie bruges til behandling af udendørs træværk som havemøbler, hegn og udhæng
 • Olien er transparent og i farven teak, så træets struktur fremhæves og får en flot glød
 • Den giver en vandafvisende overflade og hindrer sprækkedannelser i træet
 • Rækkeevne på 5-12 m² pr. liter
 • Indeholder 1 liter
Lagerstatus blev indlæst sidst: 5. apr 2020 0:16

Træfix ædeltræsolie teak 1 liter

Denne Træfix ædeltræsolie bruges til behandling af udendørs træværk som havemøbler, udhæng, hegn og lignende. Den er en tyndtflydende træolie, som fremhæver træets åretegninger og struktur, og den er i farven teak, som giver træet en flot glød. Den giver en vandafvisende overflader og hindrer sprækkedannelser i træet. 

Rækkeevne på 5-12 m² pr. liter, og den indeholder 1 liter. 

Produktdetaljer:

 • Farve: Teak
 • Indhold: 1 liter
 • Rækkeevne på ru træ: ca. 5-7 m² pr. liter
 • Rækkeevne på høvlet træ: ca. 10-12 m² pr. liter
 • Berøringstør: ca. 4-6 timer
 • Overmalbar: ca. 24 timer

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304), Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412) Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101)., Undgå udledning til miljøet (P273)

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. (P301 + P310 + P331), Opbevares under lås (P405), Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer (P501) Indeholder 2-butanonoxim og 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. 

Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 % aromater
 

 

traefix logo rentegnet.jpg

Specifikationer

Indhold liter 1 liter
Tørretid 4-6 timer
Rækkeevne 5-12 m²
Anvendelse Havemøbler og hegn
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Farve Teak
Mærke Træfix