Sådan ser en typisk hverdag ud i butikken

Her kan du danne dig et overblik over, hvordan en typisk dag i jem & fix kunne se ud. Du får ligeledes et kendskab til de opgaver samt det indhold, uddannelsen eksempelvis kan byde på. Dagene er aldrig ens, men herunder kan du få et lille indblik i, hvordan en typisk dag kunne se ud.

Mød Melissa, en af vores elever

Er det her din nye hverdag?

Klargøring af butikken

Du møder ind og finder ud af med dine øvrige kolleger, hvem der skal lave hvilke opgaver i løbet af dagen. Derefter køres gadevarer ud, og butikken gøres klar til at blive åbnet kl. 8.00. Det er vigtigt, at vi er "salgsklar" fra morgenstunden, så der vil være opgaver omhandlende let rengøring og oprydning, inden vi åbner butikken for kunderne.

Vareoptælling

Det er vigtigt, at der altid er de nødvendige varer i butikken. Derfor har vi automatisk varebestilling. Du skal ved løbende vareoptællinger medvirke til, at vi altid har de korrekte lagertal, så vi sikrer korrekte varebestillinger og lever op til kundernes forventninger. Ligeledes skal der følges op på den aktuelle markedsføring samt diverse vareoplæg i butikken. En vigtig opgave i den forbindelse er arbejdet med at trimme butikken og sikre mersalgsvarer på strategisk udvalgte steder.

Kassebetjening

Butikkens suverænt vigtigste funktion er kassen – det er her, du virkelig kan gøre en forskel over for de mange kunder, der hver dag besøger vores butikker. Du skal være smilende, udadvendt og dynamisk – til gengæld vil du få et helt særligt bånd med kunderne. En typisk vagt i kassen varer 1-2 timer, hvor der også er tid til at arbejde med mersalg i kasseområdet samt eventuelle returvarer.

Vareopfyldning

Vi modtager varer løbende hele dagen, og fylder op i butikken. Nogle varer fyldes direkte på hylder, mens andre skal gemmes til senere markedsføring – det er din opgave at være på forkant med varerne og hele tiden sikre en fornuftig strøm af disse. Nogle opgaver er man ene om, mens andre med fordel kan udføres af flere personer med forskellige færdigheder.

Kundekontakt

En stor del af det at være elev i jem & fix er kontakten med kunderne. Meget af den daglige tid foregår på butiksgulvet, hvor det er vigtigt at være synlig og imødekommende. Vi hjælper i den udstrækning det er muligt, og ingen kunder må forlade vores butikker uden at føle sig høfligt betjent.

Lukkevagt

En typisk lukkevagt i jem & fix indebærer opgaver som rengøring og generel oprydning efter en travl dag. Butikken lukker kl. 19.00, og du kan derefter begynde at køre gadevarer ind. Til slut skal du tælle din kasse op og sikre, at den stemmer.

Vil du vide mere?

Kontakt HR på:
Tlf.: 76 41 35 00