WD40 specialist degreaser 500 ml

Varenr.: 9044566

49,00/stk 98,00 pr. ltr

Affedtningsmiddel, som effektivt fjerner olie, fedt og snavs. Aerosolen indeholder 500 ml og er forsynet med Smart Straw-rør.

Lagerstatus blev indlæst sidst: 19. dec 2018 kl. 14:26

Hurtigtvirkende affedtningsmiddel, som effektivt fjerner olie, fedt og snavs. Aerosolen indeholder 500 ml og er forsynet med Smart Straw-rør, som sikrer nøjagtig påføring af midlet.
 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed    
H222 Yderst brandfarlig aerosol    
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning 
P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten   
P102 Opbevares utilgængeligt for børn    
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt    
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder 
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug    
P261 Undgå indånding af damp eller aerosoler    
P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning    
P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION/læge    
P405  Opbevares under lås    
P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C    
P501 Indhold/beholder bortskaffes på sikret vis til bortskaffelse
 

WD-40.jpg

Specifikationer

Type WD-40

Sammenlign produkter

Du kigger på

WD40 specialist degreaser 500 ml

Affedtningsmiddel, som effektivt fjerner olie, fedt og snavs. Aerosolen indeholder 500 ml og er forsynet med Smart Straw-rør.

49,00 /stk

Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
 • Type WD-40
 • Dæk
 • Inde i bilen
 • Tragt
 • Parkeringsskive
 • Arbejdslampe
 • Tragt
 • WD-40
 • Hjulkapsel
 • Bæltestrop
 • Bagagerem
 • Bagagerem
 • Sikkerhed
 • Donkraft
 • Tragt
 • Benzindunk
 • Parkeringsskive
 • Hjulkapsel
 • Bilmåtte
 • Fladsikring
 • Adapter
 • Fladsikring
 • Starthjælp
 • WD-40
 • Inde i bilen
 • Dæk
 • Dæk
 • Starthjælp
 • Motorcykellift
 • Donkraft
 • Benzindunk
 • Bagagerum
 • Hjulkapsel
 • Forrude
 • Sikkerhed
 • Bilmåtte
 • Donkraft
 • Bagagerum
 • Donkraft
 • Starthjælp
 • Starthjælp
 • Parkeringsskive
 • Adapter
 • Rampe
 • Isfjerner
 • Inde i bilen
 • Donkraft
 • Starthjælp
 • Isfjerner
 • Donkraft
 • Værkstedskran
 • Parkeringsskive
 • Motorcykellift
 • Trafikalarm
 • Donkraft
 • Starthjælp
 • Dugfjerner
 • Donkraft
 • Hjulkapsel
 • Benzindunk
 • Adapter
 • WD-40