Trim plænerens spray 400 ml

Varenr.: 9047070

129,00/stk 322,50 pr. ltr
  • Trim plænerens i praktisk spray-flaske, så du nemt kan bekæmpe det besværlige ukrudt
  • Effektiv mod alt bredbladet ukrudt i græsplænen, og ukrudt der ikke kan behandles med andre midler
  • Med forlænget rør, så man kan være oprejst, når ukrudtet bekæmpes
  • Klar-til-brug og 400 ml i beholderen, som rækker til 500 til 1000 ukrudtsplanter
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 18. mar 2019 16:22

Mod alt bredbladet ukrudt i græsplænen. Klar til brug.

* Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.
* Ukrudtsmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
* RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com
 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning (H229). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andreantændelseskilder. Rygning forbudt (P210). Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug (P251). Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F (P410 + P412). Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).