Terrasseolie oliebaseret KLAR 5 liter

Varenr.: 9037807

299,00/stk 59,80 pr. ltr

Olie til træterrasser. Velegnet til både nyt og gammelt træværk. Indeholder 5 liter.

Udsolgt i butik
Lagerstatus blev indlæst sidst: 17. nov 2018 kl. 15:23

Klar oliebaseret terrasseolie fra Træfix. Olien er transparent, så træets naturlige åretegninger fremhæves. Anvendes på både nye og gamle udendørs træterrasser og gangarealer. Olien påføres med en pensel til træet er mættet. Efter 15-30 minutter aftørres overskydende olie med en fnugfri klud.

Produktdetaljer:

 • Klar
 • Kan males over efter 24 timer
 • Rækkeevne 5-10 m² pr. liter
 • Tørretid ca. 24 timer
 • 5 liter

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Fare 

Brandfarlig væske og damp (H226), Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304) Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101)., Brug egnede beskyttelseshandsker. Brug særligt arbejdstøj. Bær beskyttelse til øjne og ansigt (P280), Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. (P210)

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge (P301 + P310), VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl huden med vand (P303 + P361 + P353), Opbevares på et godt ventileret sted (P403), Opbevares køligt (P235), Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer (P501) Indeholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. 

Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 % aromater
 

traefix logo rentegnet.jpg

Specifikationer

Rækkeevne 5 -10 m2
Indhold liter 5 liter
Farve Klar
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Mærke Træfix
Tørretid 24 timer

Sammenlign produkter

Du kigger på

Terrasseolie oliebaseret KLAR 5 liter

Olie til træterrasser. Velegnet til både nyt og gammelt træværk. Indeholder 5 liter.

299,00 /stk

Se mere Mere
 • Farve Klar
 • Indhold liter 5 liter
 • Mærke Træfix
 • Olie-/vandbaseret Oliebaseret
 • Rækkeevne 5 -10 m2
 • Tørretid 24 timer
 • Gylden
 • 5 liter
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • 7 - 12 m2
 • 24 timer
 • Klar
 • 1 liter
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • -
 • 24 timer
 • Klar
 • 2,5 liter
 • Woodlife
 • Oliebaseret
 • 7 m2 pr. liter
 • 24 timer
 • Nyatoh
 • 5 liter
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • 5 10 m2
 • 24 timer
 • Grøn
 • 5 liter
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • 7 - 12 m2
 • 24 timer
 • Nyatoh
 • 5 liter
 • GORI
 • Oliebaseret
 • 10 -16 m2
 • 24 timer
 • Pine
 • 5 liter
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • 5 -10 m2
 • 24 timer
 • Teak
 • 1 liter
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • -
 • 24 timer
 • Grøntonet
 • 5 liter
 • GORI
 • Oliebaseret
 • 10 -16 m2
 • 24 timer
 • Teak
 • 5 liter
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • 5 -10 m2
 • 24 timer
 • Klar
 • 5 liter
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • 7 - 12 m2
 • 24 timer
 • Ibenholt
 • 5 liter
 • GORI
 • Oliebaseret
 • 10 - 16 m2
 • 24 timer
 • Klar
 • 5 liter
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • 5 -10 m2
 • 24 timer