Protox Hysan Spray desinfektion/lugtsanering

Varenr.: 9048421

50,00/stk 100,00 pr. ltr
 • Protox Hysan® er et specialmiddel, der bruges til afrensning og desinfektion af skimmelsvamp og efter andre bakterier eller virus
 • Klar-til-brug spray, der indeholder 0,5 liter
 • Kan bruges på fx vægge, tapet, bjælker, fundamenter i kældre og undertag af krydsfiner
Lagerstatus blev indlæst sidst: 21. mar 2019 21:53

Protox Hysan® til desinfektion og afrensning

Protox Hysan® er et specialmiddel til afrensning og desinfektion af skimmelsvamp. Det kan derudover også bruges til mange andre formål fx lugtfjernelse og desinfektion efter baktievækst og virus. Det kan være efter skybrud, hvor der har været opstigende kloakvand eller desinfektion efter døde dyr eller ekskrementer fra dyr.

Hysan® kan fx bruges på vægge, puds, tapet, bjælker, brædder, fundamenter i kældre og undertag af krydsfiner.

Efterlader ingen sundhedsskadelige rester

Hysan® efterlader ingen sundhedsskadelige kemiske rester på den behandlede overflade, og der er en ingen begrænsninger i forhold til, hvor stort et område du kan behandle ad gangen.

Sådan anvender du Hysan®

Denne udgave af Protox Hysan® er i sprayflaske og klar-til-brug. For mere information om, hvordan du bruger Hysan®, kan du se videoen øverst under billederne eller læse brugermanualen.  

Produktdata

 • Forbrug: Afhængig af bund, ca. 0.5 liter brugsopløsning/m2
 • Omrøring: Nej
 • Påføring: Påføres bedst med hånd- eller rygsprøjte. Bearbejdes med stiv børste/kost, svamp, rondel mv.
 • Anvendelsestemperatur: > 5 °C
 • Ventilation: Sørg for god udluftning under behandlingens gennemførelse og i udtørringsperioden
 • Korrosion/blegning Der kan forekomme korrosion på visse metaller og blegning på farvefølsomme overflader/materialer
 • Tørretid: 4-8 timer ved 20°C
 • pH: 8,5.
 • Lugt: Svagt kloragtigt
 • Rengøring: Vand og sæbe
 • Opbevaring: Mørkt og koldt. Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler
 • Holdbarhed: 1 år
 • Bortskaffelse: Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen
 • Sikkerhed: Læs leverandørbrugsanvisning inden anvendelse. Ved tågesprøjtning skal anvendes helmaske med B2/P3-filter. Må ikke udsættes for temp. over 50 celsiusgrader eller tilsættes syre, da der derved dannes klordioxid (se datablad)
   

Vær opmærksom på:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.