Protox Hysan koncentrat desinfektion/lugtsanering

Varenr.: 9048426

778,00/stk 311,20 pr. ltr
 • Protox Hysan bruges til afrensning og desinfektion af skimmelsvamp og andre bakterier
 • 2,5 liter koncentrat, der fortyndes efter behov
 • Kan bruges på fx vægge, tapet, bjælker, fundamenter i kældre og undertag af krydsfiner
Kan bestilles i butik – bemærk fragt kan tillægges
Lagerstatus blev indlæst sidst: 19. jan 2019 18:21

Protox Hysan® til desinfektion og afrensning

Protox Hysan® er et specialmiddel til afrensning og desinfektion af skimmelsvamp, og det kan også bruges til andre formål fx lugtfjernelse og desinfektion efter baktievækst og virus. Det kan være efter skybrud, hvor der har været opstigende kloakvand eller desinfektion efter døde dyr eller ekskrementer fra dyr.

Hysan® kan fx bruges på vægge, puds, tapet, bjælker, brædder, fundamenter i kældre og undertag af krydsfiner.

Efterlader ingen sundhedsskadelige rester

Hysan® efterlader ingen sundhedsskadelige kemiske rester på den behandlede overflade, og der er en ingen begrænsninger i forhold til, hvor stort et område du kan behandle ad gangen.

Sådan anvender du Hysan®

Hysan® koncentrat kan fortyndes inden brug. Ved særligt svære og genstridige angreb og misfarvninger, kan du bruge det koncentreret. Ellers anbefaler Protox dette blandingsforhold:

 • 1 del Hysan® + 1 dele vand - svære angreb
 • 1 del Hysan® + 2 dele vand - middelsvære angreb
 • 1 del Hysan® + 3 dele vand - lette angreb

Midlet påføres med blomstersprøjte eller havesprøjte, hvorefter overfladen skrubbes med børste, svamp ell. lign. Hysan® kan også lægges ud med tågesprøjte, hvis der skal fjernes lugt i vanskeligt tilgængelige rum.

For mere information om, hvordan du bruger Hysan®, kan du se videoen under billeder eller læse brugermanualen.  

Produktdata

 • Fortynding: Inden brug kan Hysan® koncentrat fortyndes indtil 1:3
 • Forbrug: Afhængig af bund, ca. 0.5 liter brugsopløsning/m2
 • Omrøring: Nej
 • Påføring: Påføres bedst med hånd- eller rygsprøjte. Bearbejdes med stiv børste/kost, svamp, rondel mv.
 • Anvendelsestemperatur: > 5 °C
 • Ventilation: Sørg for god udluftning under behandlingens gennemførelse og i udtørringsperioden
 • Korrosion/blegning Der kan forekomme korrosion på visse metaller og blegning på farvefølsomme overflader/materialer
 • Tørretid: 4-8 timer ved 20°C
 • pH: 8,5.
 • Lugt: Svagt kloragtigt
 • Rengøring: Vand og sæbe
 • Opbevaring: Mørkt og koldt. Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler
 • Holdbarhed: 1 år
 • Bortskaffelse: Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen
 • Sikkerhed: Læs leverandørbrugsanvisning inden anvendelse. Ved tågesprøjtning skal anvendes helmaske med B2/P3-filter. Må ikke udsættes for temp. over 50 celsiusgrader eller tilsættes syre, da der derved dannes klordioxid (se datablad)

 


Vær opmærksom på:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.