Pattex trælim 750 gram

Varenr.: 9028470

59,95/stk 79,94 pr. kg

Original. 750 g

Lagerstatus blev indlæst sidst: 23. mar 2019 21:23

Trælim til alle træsorter indendørs. Klar-til-brug.
750 g

 


Vær opmærksom på:

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; Isothiazolinone mixture. Kan udløse allergisk reaktion. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.