Pattex kontaktlim 625 gram

Varenr.: 9029894

99,95/stk 159,93 pr. kg

Gel. Perfekt til store overflader. 625 gram

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 20. jun 2019 0:16

Drypfri kontaktlim. Limer de fleste materialer, f.eks. træ, gummi, læder, kork, filt og hård PVC. Perfekt, når du vil lime isoleringsmåtter på vægge og lofter. Kan let arbejdes ud over større overflader med bredspartel. Toluenfri.

 


Vær opmærksom på:

     

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Undgå indånding af damp. Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Opbevares på et godt ventileret sted.