Bølgelejren bygger 29. juni 2017

På lejren deltager børn (7-13 år) med sociale, psykiske og fysiske problemer samt børn af asylansøgere, flygtninge eller indvandrere.
Børnene der er indstillet af sociale årsager, udgør den største gruppe på ferielejren.

Det er ofte mangeartede problemer i hjemmet eller skolen, der er grunden til, at de indstilles. Fælles for børnene er, at de har en vanskelig hverdag og trænger til kontakt med andre mennesker, opmærksomhed og omsorg.
Ferielejropholdet er tænkt som et pusterum for børnene, der har en vanskelig hverdag, og som har brug for positive oplevelser, der kan styrke deres følelse af selvværd og give dem gå-på-mod i en ofte omtumlet hverdag. Vi giver børnene en intens ferieoplevelse, med en masse omsorg og voksenkontakt og bombarderer dem med aktiviteter, sjov og ballade - langt væk fra hverdagens problemer.

Børnene oplever i denne uge at være ”normale” og indgå i fællesskaber, grupper og venskaber på lige fod. Fokus for alle aktiviteter og al social samvær er at inkludere og skabe plads og rum for alle børn. VI opnår dette ved hjælp af de frivilliges engagement, tid og den positive energi, der opstår af at være på ferie sammen.
Vi laver en lang række aktiviteter sammen bygget op omkring et tema. Vi har særligt god erfaring med at lave projekter, hvor børnene i løbet af ugen er med til sammen med andre børn og frivillige at bygge ting op, som f.eks. en robot, et kaninbur, en flødebolle-maskine og meget andet.
Vi har i flere år lånt værktøj af en frivillig, men har ikke mulighed for det i år. Vi søger derfor om midler til indkøb af værktøj, så vi har mulighed for i år at bygge boder til vi om torsdagen på lejren holder markedsdag for hele lejren.
Vi søger midler til: Boremaskiner, save, værkstøjskasser, diverse søm, skruer m.m.

Ferielejren ledes af 3 frivillige, som har gennemgået Ungdommens Røde Kors' lejrlederuddannelse. Derudover er der ca. 35 unge frivillige hjælpere (min. 18 år).
http://ferielejr.dk/laes_om_de_22_ferielejre/lejr_4_boelgelejren

Del denne side: