Neophos Odour Stop luftfrisker

Varenr.: 9051754

40,00/stk
 • Neophos Odour Stop luftfrisker til opvaskemaskinen
 • Giver en forfriskende ren duft, når du åbner opvaskemaskinen
 • Med ophængningsklemme og hænges i den øverste kurv
 • Virker i op til 60 vaske
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 23. jan 2019 12:23

Neophos Odour Stop luftfrisker til opvaskemaskinen

Opfrisk duften i opvaskemaskinen med Neophos Odour Stop luftfrisker. Luftfriskeren er designet til at give en forfriskende ren duft, hver gang du har brugt din opvaskemaskine. Luftfriskeren er udstyret med en ophængningsklemme, og den hænges i den øverste kurv. Den virker i op til 60 vaske, inden den skal udskiftes.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarigevirkninger.

Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug egnede beskyttelseshandsker. Bær beskyttelse til øjne ogansigt. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.e relevant.
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Specifikationer

Indhold 4 ml
Type Luftfrisker
Bruges til Opvaskemaskinen

Sammenlign produkter

Du kigger på

Neophos Odour Stop luftfrisker

Fjerner maskinlugte i opvaskemaskinen. Op til 60 vaske.

40,00 /stk

Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
 • Bruges til Opvaskemaskinen
 • Indhold 4 ml
 • Type Luftfrisker
 • Opvaskemaskine
 • 100 stk.
 • Opvasketabs
 • Badeværelse
 • 750 ml
 • Rengøringsmiddel
 • Opvaskemaskine
 • 400 ml
 • Afspænding
 • Vasketøj
 • 4,9 kg
 • Vaskemiddel
 • Vasketøj
 • 1,4 liter
 • Vaskemiddel
 • Vinduesvask
 • 750 ml
 • Rengøringsmiddel
 • Vasketøj
 • 1,425 liter
 • Vaskemiddel
 • Toilet
 • 750 ml
 • WC rens
 • Badeværelse
 • 750 ml
 • Rengøringsmiddel
 • Opvaskemaskine
 • 1750 gram
 • Salt
 • Vasketøj
 • 470 gram
 • Vanish
 • Vinduesvask
 • 500 ml
 • Rengøringsmiddel
 • Vasketøj
 • 940 ml
 • Vanish
 • Opvask
 • 2 x 500 ml
 • Opvaskemiddel
 • Gulvvask
 • 1 liter
 • Rengøringsmiddel
 • Opvaskemaskinen
 • 30 gram
 • Glasbeskyttelse
 • Desinficering
 • 750 ml
 • Klorin
 • Gulvvask
 • 1 liter
 • Rengøringsmiddel
 • Køkken
 • 750 ml
 • Rengøringsmiddel
 • Gulvvask
 • 1 liter
 • Rengøringsmiddel
 • Toilet
 • 1 liter
 • WC rens
 • Rengøring
 • 1250 ml
 • Rengøringsmiddel
 • Vasketøj
 • 4,9 kg
 • Vaskemiddel
 • Opvaskemaskine
 • 250 ml
 • Maskinrens
 • Toilet
 • 1 stk.
 • WC blok
 • Vasketøj
 • 1,4 liter
 • Vaskemiddel
 • Toilet
 • 2 stk.
 • WC blok
 • Vasketøj
 • 470 gram
 • Vanish
 • Vasketøj
 • 1 liter
 • Vaskemiddel
 • Mug og skimmel
 • 750 ml
 • Rengøringsmiddel
 • Toilet
 • 750 ml
 • WC rens
 • Toilet
 • -
 • Afkalker
 • Vasketøj
 • 8,920 kg
 • Vaskemiddel
 • Rengøring
 • 1250 ml
 • Rengøringsmiddel
 • Køkkenet
 • 750 ml
 • Rengøringsmiddel
 • Toilet
 • 1 liter
 • WC rens
 • Vasketøj
 • 1,425 liter
 • Vaskemiddel
 • Toilet
 • 2 stk.
 • WC blok
 • Rengøring
 • 1 liter
 • Vaserens
 • Tæpper og betræk
 • 500 ml
 • Vanish
 • Toilet
 • 1 liter
 • WC rens
 • Toilet
 • 5 stk.
 • WC sticks
 • Opvaskemaskinen
 • 4 ml
 • Luftfrisker