Loctite Universallim Power epoxy

Varenr.: 9035796

79,95/stk 5.710,71 pr. ltr

14 ml instant mix

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 13. nov 2018 kl. 16:23

Loctite super epoxy instant mix er en vandfast og hurtigtørrende superlim til mange formål. 14 ml i praktisk klemmesprøjte.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel

Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. 

Loctite logo.jpg