Loctite Superglue Flex gel 3 gram

Varenr.: 9035805

39,95/stk 13.316,66 pr. kg

Vandfast superlim

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 14. nov 2018 kl. 21:52

Loctite Super glue Flex gel Control er en vandfast superlim, der kan anvendes til mange lime-opgaver. Brug den på mange forskellige overflader som f.eks. gummi, metal, porcelæn, læder mm. 3 g.
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. 

Loctite logo.jpg