Loctite Power epoxylim

Varenr.: 9028459

79,95/stk

Superstærk epoxylim til metal, sten og marmor.

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 13. nov 2018 kl. 16:23

Loctite Superstærk epoxylim til metal, sten og marmor. Velegnet til hurtig reparation af lækager i ledningsrør og metaltanke. Meget høj bestandighed mod olie, benzin og fortyndede syrer. Giver metalfarvede limfuger. Hærder efter 5 minutter. Fuld styrke opnås efter 24 timer.
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

  

Advarsel

Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.