Loctite Brush-on Super glue. 5 gram

Varenr.: 9035804

49,95/stk 9.990,00 pr. kg

Superlim med praktisk dosering

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 14. nov 2018 kl. 21:52

Loctite superlim til mange formål. Kan anvendes på mange forskellige flader takket være den praktiske brush-on dosering. 5 g.
 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. 

Loctite logo.jpg