Kvit mod myrer til udvanding

Varenr.: 9047072

199,00/stk
  • Kvit mod myrer til udvanding er et langtidsvirkende myremiddel
  • Myremidlet virker ved indtagelse, og når myren tager midlet med ned i boet. Efter 1 måned er boet væk
  • Anvendes i udhuse, terrasse, bede mm, og 1 kg rækker til 50 m²
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 19. mar 2019 8:24

Et langtidsvirkende myremiddel der både kan udstrøes og udvandes.
Bredtvirkende puddermiddel mod:
Myrer, murbier, kakerlakker, sølvfisk og hvepse.
Kan bruges overalt hvor insekterne generer.
Kan bruges inde og ude.
Hvepsebekæmpelse:pudder omkring hvepseboet. Murbier pudder omkring indflyvninghullerne i muren.

* Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.
* Ukrudtsmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
* RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com

 


Vær opmærksom på:

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Indholdet/beholderen bortskaffes til et indsamlingssted for affald (P501).