Klor WeekTab langsomklor 20 gr tabs 1 kg - Swim & Fun

Varenr.: 9032813

99,00/stk
 • Swim & Fun Klor WeekTab langsomklor bruges til at vedligeholde rent poolvand
 • Vandet renses og desinficeres først med hurtigklor, og herefter kan du holde vandet rent med denne langsomklor
 • Er i tablet-form med 20 gram i hver og 50 stk. i beholderen (1 kg i alt)
 • Tilsættes ugentligt for at holde vandet rent, og her kan du bruge kemikalie-dispenseren (varenr. 9032812)
Udsolgt i butik
Lagerstatus blev indlæst sidst: 15. okt 2019 0:16

Spar tid og køb sammen

Du kigger på

Klor WeekTab langsomklor 20 gr tabs 1 kg - Swim & Fun

99,00 /stk

Klor Starter hurtigklor 1 kg - Swim & Fun

109,00 /stk

Klor WeekTab langsomklor 20 gr tabs 1 kg - Swim & Fun

99,00 /stk

Klor Starter hurtigklor 1 kg - Swim & Fun

109,00 /stk

2 Varer valgt

Samlet pris:

208,00 kr.

Klor WeekTab langsomklor til vedligeholdelse af poolvand

Swim & Fun Klor WeekTab er en langsomklor, der bruges til at vedligeholde rent poolvand. Rengør først vandet med Klor Starter hurtigklor (varenr. 9031582) og hold det efterfølgende rent med Klor WeekTab. Det giver det bedste resultat. Langsomkloret er i tablet-form, og der er 20 gram i hver tablet og 50 stk. i beholderen (1 kg i alt). Tabletterne indeholder stabilisator, som modvirker nedbrydning fra solens UV-stråler.

Klor WeekTab tilsættes ugentligt, og her kan du bruge kemikalie-dispenseren (varenr. 9032812).

Klor WeekTab leveres i en beholder med børnesikret låg.

 

Du finder tilbehør til pool og din nye pool her.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

      

Fare

Farlig ved indtagelse.(H302)
Kan forårsage irritation af luftvejene.(H335)
Forårsager alvorlig øjenskade.(H318)
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.(H410)

Opbevares utilgængeligt for børn.(P102) Undgå udledning til miljøet.(P273) Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.(P280-øa) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.(P305/351/338) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.(P337/313) Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.(P310-A) Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.(P501-A)

Swim_Fun.jpg

Specifikationer

Type Vandpleje

Sammenlign produkter

Du kigger på

Klor WeekTab langsomklor 20 gr tabs 1 kg - Swim & Fun

Til løbende vedligeholdelse af poolvandet.

99,00 /stk

 • Diameter -
 • Form -
 • Højde -
 • Liter -
 • Type Vandpleje
 • 180 cm
 • Rund
 • 60 cm
 • 800 liter
 • Spa pool
 • 196 cm
 • Rund
 • 66 cm
 • 806 liter
 • Spa pool
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Sandfilter
 • 102 cm
 • Rund
 • 25 cm
 • 110 liter
 • Børnepool
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Reparation
 • 2,44 meter
 • Rund
 • -
 • -
 • Pool cover
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Vandpleje
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Startsæt
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Vandpleje
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Vandpleje
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Dispenser
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Vandpleje