Keeper mod ukrudt spray 1 liter

Varenr.: 9047069

98,00/stk
  • Keeper mod ukrudt i spray - klar-til-brug og 1 liter i beholderen
  • Specielt velegnet til vanskeligt ukrudt som skvalderkål
  • Påvirker ikke jorden, så det kan anvendes tæt på andre planter, så længe de ikke rammes af ukrudtsmidlet
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 22. feb 2019 8:24

Keeper ukrudtsspray virker gennem plantens grønne dele og via plantesaften, når den helt ned til rødderne, hvor den effektivt bekæmper al slags genstridigt ukrudt. Midlet virker ikke i jorden, hvorfor den er særdeles velegnet i f.eks. et ukrudtsplaget blomsterbed, hvor du blot skal være opmærksom på ikke, at ramme de planter der skal blive stående.


* Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.
* Ukrudtsmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
* RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com

 


Vær opmærksom på:

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Bær beskyttelseshandsker (P280). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til kommunale regler for affaldshåndtering (P501).