Keeper Langtidsvirkende mod ukrudt 200 ml.

Varenr.: 9031182

298,00/stk 1.490,00 pr. ltr
  • Keeper langtidsvirkende ukrudtsmiddel i koncentrat, hvor 200 ml rækker til ca. 645 m2
  • Bekæmper genstridigt ukrudt og forhindrer nyt i at spire frem
  • Velegnet til gårdspladser, indkørsler og havegange og virker i op til 4 måneder
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 19. feb 2019 18:23

Keeper Langtidsvirkende virker på 2 måder; først og fremmest bekæmper det ukrudt og dertilhørende rodnet direkte på voksestedet, og dernæst lægger midlet sig som en slags film på jordoverfladen, der forhindrer nyt ukrudt i at spire frem. Virker i op til 4 måneder afhængig af vejrforhold.


* Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.
* Ukrudtsmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
* RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com
 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410). Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501).