GORI Træterrasse transparent træolie nyatoh 5 liter

Varenr.: 9028106

299,00/stk 59,80 pr. ltr
 • GORI Træterrasse transparent træolie er en træbeskyttelse, der er specielt velegnet til udendørs træterrasser og gangarealer
 • Velegnet til trykimprægneret og eksotisk træ som teak, nyatoh og bangkirai
 • Indeholder Teflon, som beskytter mod vand og snavs, og træolien beskytter mod vejrets påvirker og hæmmer dannelse af skimmel og belægninger
 • Transparent og fremhæver træets struktur, og den er i farven nyatoh
 • Der er 5 liter i spanden
 • GORI Træterrasse skifter navn og design og kommer til at hedde GORI 303
Lagerstatus blev indlæst sidst: 13. dec 2018 kl. 21:53

GORI Træterrasse træolie i nyatoh til terrasser

GORI Træterrasse er en transparent træolie, der er anvendes på udendørs træterrasser og gangarealer i trykimprægneret og eksotisk træ som teak, nyatoh og bangkirai. GORI Træterrasse indeholder Teflon, som beskytter mod vand og snavs, og specialolien beskytter mod vejrets påvirkninger og hæmmer dannelsen af skimmel og belægninger. Den er transparent og i farven nyatoh, som er med til at fremhæve træets struktur. Olien påføres med en pensel til træet er mættet. Efter 15-30 minutter aftørres overskydende olie med en fnugfri klud.

Der er 5 liter i spanden, og du kan finde hele vores udvalg af træolie her.

GORI Træterrasse skifter navn og design og kommer til at hedde GORI 303.

Produktdetaljer:

 • Farve: Nyatoh
 • Transparent
 • Indhold: 5 liter
 • Kan males over efter 24 timer
 • Rækkeevne 8-16 m² pr. liter afhængig af underlagets sugeevne
 • Holdbarhed: 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning
 • Opbevaring: Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Fare 

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304), Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412) Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101)., Undgå udledning til miljøet (P273)

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. (P301 + P310 + P331), Opbevares under lås (P405), Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer (P501) Indeholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate og 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. 

Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 % aromater
 

Gori.jpg

Specifikationer

Rækkeevne 10 -16 m2
Indhold liter 5 liter
Mærke GORI
Farve Nyatoh
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Tørretid 24 timer

Sammenlign produkter

Du kigger på

GORI Træterrasse transparent træolie nyatoh 5 liter

5 liter. Træbeskyttelse til træterrasser.

299,00 /stk

Se mere Mere
 • Farve Nyatoh
 • Indhold liter 5 liter
 • Mærke GORI
 • Olie-/vandbaseret Oliebaseret
 • Rækkeevne 10 -16 m2
 • Tørretid 24 timer
 • Klar
 • 5 liter
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • 5 -10 m2
 • 24 timer
 • Gylden
 • 5 liter
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • 7 - 12 m2
 • 24 timer
 • Klar
 • 1 liter
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • -
 • 24 timer
 • Klar
 • 2,5 liter
 • Woodlife
 • Oliebaseret
 • 7 m2 pr. liter
 • 24 timer
 • Nyatoh
 • 5 liter
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • 5 10 m2
 • 24 timer
 • Grøn
 • 5 liter
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • 7 - 12 m2
 • 24 timer
 • Pine
 • 5 liter
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • 5 -10 m2
 • 24 timer
 • Teak
 • 1 liter
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • -
 • 24 timer
 • Grøntonet
 • 5 liter
 • GORI
 • Oliebaseret
 • 10 -16 m2
 • 24 timer
 • Teak
 • 5 liter
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • 5 -10 m2
 • 24 timer
 • Klar
 • 5 liter
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • 7 - 12 m2
 • 24 timer
 • Ibenholt
 • 5 liter
 • GORI
 • Oliebaseret
 • 10 - 16 m2
 • 24 timer
 • Nyatoh
 • 5 liter
 • GORI
 • Oliebaseret
 • 10 -16 m2
 • 24 timer