Baythion myrelokkedåse 2-pk.

Varenr.: 9359326

54,00/stk
 • 2 stk. Baythion myrelokkedåse til bekæmpelse af myrer indendørs og i drivhuset
 • I dåsen er der honning, som myrerne tiltrækkes af, og de tager aktivstoffet med ned i boet, så hele boet bekæmpes
 • Efter en uge er myrerne væk
Lagerstatus blev indlæst sidst: 18. apr 2019 21:51

Baythion indeholder skovhonning som myrerne bliver tiltrukket af og derfor bringer med tilbage til boet, og efter en uges tid er myrerne væk.


 • Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.
 • Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
 • RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Undgå udledning til miljøet (P273). Udslip opsamles (P391). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501). 
 

Specifikationer

Indhold 2 stk.
Bekæmper Myrer

Sammenlign produkter

Du kigger på

Baythion myrelokkedåse 2-pk.

Bekæmper effektivt og hygiejnisk myrer både indendøre og i drivhuset

54,00 /stk

 • Bekæmper Myrer
 • Indhold 2 stk.
 • Insekter
 • 400 ml
 • Myrer
 • 250 ml
 • Myrer
 • 1 kg
 • Insekter
 • 100 ml
 • Myrer
 • 10 gram
 • Myrer
 • 100 ml
 • Insekter
 • 250 gram
 • Muldvarpe
 • 500 gram
 • Insekter
 • 1 liter
 • Insekter
 • -
 • Myrer
 • 2 stk.
 • Myrer
 • 500 ml
 • Snegle
 • 500 gram
 • Myrer
 • 2 stk.
 • Myrer
 • 2 stk.