Baythion myrelokkedåse 2-pk.

Varenr.: 9359326

68,00/stk
  • 2 stk. Baythion myrelokkedåse til bekæmpelse af myrer indendørs og i drivhuset
  • I dåsen er der honning, som myrerne tiltrækkes af, og de tager aktivstoffet med ned i boet, så hele boet bekæmpes
  • Efter en uge er myrerne væk
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 22. feb 2019 8:24

Baythion indeholder skovhonning som myrerne bliver tiltrukket af og derfor bringer med tilbage til boet, og efter en uges tid er myrerne væk.


  • Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.
  • Insektmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
  • RÅDGIVNING ved anvendelse af bekæmpelsesmidler: Kontakt jem & fix kundeservice: på tlf. 79 42 59 42 eller e-mail kundeservice@jemfix.com

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411). Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Undgå udledning til miljøet (P273). Udslip opsamles (P391). Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler (P501).