Autoshampoo selvtørrende 1 l - Triplewax Liquid Gold

Varenr.: 9052326

79,00/stk
  • Triplewax Liquid Gold er en selvtørrende autoshampoo, som er det nyeste indenfor bilvask
  • Med denne autoshampoo slipper du for at skulle tørre bilen efter vask, og den efterlader bilen skinnende ren uden pletter
  • Bilen vaskes som normalt med autoshampooen og skal efterfølgende tørre i ca. 20 minutter i stedet for at blive tørret af
  • Der er 1 liter i beholderen
  • Bemærk: Vask aldrig bilen i direkte sollys, eller hvis bilens overflade er ren
Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 24. jun 2019 21:51

Selvtørrende autoshampoo 1 liter

Triplewax Liquid Gold er en selvtørrende autoshampoo, som er det nyeste indenfor bilvask. Med en selvtørrende autoshampoo slipper du for at skulle tørre bilen efter vask, og autoshampooen efterlader bilen skinnende ren. Autoshampooen er nem at bruge:

  1. Tilsæt 100 ml (4 hættefulde) Liquid Gold til 10 liter varmt vand
  2. Skyl løstsiddende skidt og snavs af bilen med en vandslange, inden bilen vaskes
  3. Vask bilen grundigt fra toppen og ned, og skyl efter med rent vand - brug en vandslange
  4. Lad bilen tørre i ca. 20 minutter

Indeholder 1 liter.

Bemærk: Vask aldrig bilen i direkte sollys, eller hvis bilens overflade er varm. Tidligere overfladebehandlinger kan påvirke den selvtørrende effekt.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Vask hænder/eksponeret hud grundigt efter brug. (P264). Bær øjenbeskyttelse. (P280). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313). VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338).