Ajax Køkkenspray 750 ml

Varenr.: 9051739

10,00/stk 13,34 pr. ltr
 • Ajax Køkkenspray til rengøring af hårde overflader i køkkenet
 • Fjerner effektivt fedt, brændte madrester og indgroet snavs
 • Indeholder 750 ml
 • Miljømærket med EU Blomsten
Udsolgt i butik
Lagerstatus blev indlæst sidst: 23. mar 2019 15:23

Ajax Køkkenspray til rengøring af køkkenet

Med Ajax Køkkenspray kan du få rengjort alle hårde overflader i køkkenet. Det er et fedtopløsende rengøringsmiddel, som nemt fjerner fedt, brændte madrester og indgroet snavs. Sprayes på overfladen, skal virke lidt tid og fjernes efterfølgende med klud eller svamp.

Indeholder 750 ml og er miljømærket med EU Blomsten.

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:

Advarsel

Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101) Opbevares utilgængeligt for børn. (P102) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.(P305/351/338) Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.(P337/313)

Specifikationer

Indhold 750 ml
Bruges til Køkken
Type Rengøringsmiddel

Sammenlign produkter

Du kigger på

Ajax Køkkenspray 750 ml

Til rengøring af alle hårde overflader i køkkenet.

10,00 /stk

Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
Se mere Mere
 • Bruges til Køkken
 • Indhold 750 ml
 • Type Rengøringsmiddel
 • Badeværelse
 • 750 ml
 • Rengøringsmiddel
 • Opvaskemaskine
 • 4 ml
 • Luftfrisker
 • Opvaskemaskine
 • 400 ml
 • Afspænding
 • Vasketøj
 • 4,9 kg
 • Vaskemiddel
 • Vasketøj
 • 1,4 liter
 • Vaskemiddel
 • Vinduesvask
 • 750 ml
 • Rengøringsmiddel
 • Toilet
 • 750 ml
 • WC rens
 • Vasketøj
 • 470 gram
 • Vanish
 • Vinduesvask
 • 500 ml
 • Rengøringsmiddel
 • Vasketøj
 • 940 ml
 • Vanish
 • Opvask
 • 2 x 500 ml
 • Opvaskemiddel
 • Opvaskemaskine
 • 30 gram
 • Glasbeskyttelse
 • Desinficering
 • 750 ml
 • Klorin
 • Toilet
 • 1 liter
 • WC rens
 • Rengøring
 • 1250 ml
 • Rengøringsmiddel
 • Vasketøj
 • 4,9 kg
 • Vaskemiddel
 • Opvaskemaskine
 • 250 ml
 • Maskinrens
 • Toilet
 • 1 stk.
 • WC blok
 • Vasketøj
 • 1,4 liter
 • Vaskemiddel
 • Toilet
 • 2 stk.
 • WC blok
 • Vasketøj
 • 470 gram
 • Vanish
 • Vasketøj
 • 1 liter
 • Vaskemiddel
 • Toilet
 • 750 ml
 • WC rens
 • Toilet
 • 1 liter
 • Afkalker
 • Vasketøj
 • 8,920 kg
 • Vaskemiddel
 • Rengøring
 • 1250 ml
 • Rengøringsmiddel
 • Køkken
 • 750 ml
 • Rengøringsmiddel
 • Toilet
 • 1 liter
 • WC rens
 • Toilet
 • 2 stk.
 • WC blok
 • Rengøring
 • 1 liter
 • Vaserens
 • Tæpper og betræk
 • 500 ml
 • Vanish
 • Toilet
 • 1 liter
 • WC rens
 • Køkken
 • 750 ml
 • Rengøringsmiddel