Ædeltræsolie KLAR 1 liter

Varenr.: 9030974

99,00/stk

Ædeltræsolie til overfladebehandlingbehandling af havemøbler, hegn m.m. Indeholder 1 liter.

Fleste butikker
Lagerstatus blev indlæst sidst: 23. maj 2019 0:16

Klar tyndtflydende træolie til behandling af udendørs træværk som havemøbler, udhæng, hegn m.m. Den giver en vandafvisende overflade og hindrer sprækkedannelser i træet.

 

 


Vær opmærksom på, at dette produkt er faremærket:


Fare 

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304), Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412) Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101)., Undgå udledning til miljøet (P273)

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. (P301 + P310 + P331), Opbevares under lås (P405), Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer (P501) Indeholder 2-butanonoxim og 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. 

Kulbrinte, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 % aromater

traefix logo rentegnet.jpg

Specifikationer

Indhold liter 1 liter
Farve Klar
Olie-/vandbaseret Oliebaseret
Mærke Træfix
Tørretid 24 timer

Sammenlign produkter

Du kigger på

Ædeltræsolie KLAR 1 liter

Ædeltræsolie til overfladebehandlingbehandling af havemøbler, hegn m.m. Indeholder 1 liter.

99,00 /stk

 • Anvendelse -
 • Farve Klar
 • Indhold liter 1 liter
 • Mærke -
 • Mærke Træfix
 • Olie-/vandbaseret Oliebaseret
 • Rækkeevne -
 • Tørretid 24 timer
 • -
 • Klar
 • 5 liter
 • -
 • Træfix
 • -
 • 5 -10 m2
 • 24 timer
 • -
 • Gylden
 • 5 liter
 • -
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • 7 - 12 m2
 • 24 timer
 • Træterrasser
 • Teak
 • 5 liter
 • -
 • Pinotex
 • Oliebaseret
 • Op til 15 m²/l
 • ca. 4 timer
 • Træterrasser
 • Klar
 • 4,65 liter
 • -
 • Pinotex
 • Oliebaseret
 • Op til 15 m²/l
 • ca. 4 timer
 • -
 • Klar
 • 2,5 liter
 • -
 • Woodlife
 • Oliebaseret
 • 7 m2 pr. liter
 • 24 timer
 • -
 • Nyatoh
 • 5 liter
 • -
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • 5 10 m2
 • 24 timer
 • -
 • Grøn
 • 5 liter
 • -
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • 7 - 12 m2
 • 24 timer
 • Træterrasser
 • Klar
 • 4,65 liter
 • -
 • Pinotex
 • Oliebaseret
 • 8-12 m²
 • ca. 8 timer
 • -
 • Pine
 • 5 liter
 • -
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • 5 -10 m2
 • 24 timer
 • -
 • Teak
 • 1 liter
 • -
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • -
 • 24 timer
 • -
 • Teak
 • 5 liter
 • -
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • 5 -10 m2
 • 24 timer
 • -
 • Klar
 • 5 liter
 • -
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • 7 - 12 m2
 • 24 timer
 • Træterrasser
 • Pine
 • 5 liter
 • -
 • Pinotex
 • Oliebaseret
 • Op til 15 m²/l
 • ca. 4 timer
 • -
 • Klar
 • 1 liter
 • -
 • Træfix
 • Oliebaseret
 • -
 • 24 timer